WebDiscover Browser 4.27.2

WebDiscover Browser 4.27.2

WebDiscover Media – 42,1MB – Shareware –
WebDiscover Browser là một chương trình khá phức tạp. Nó là một giải pháp duyệt web mà tuyên bố để tích hợp tất cả các công cụ tìm kiếm bạn cần cung cấp những kinh nghiệm duyệt web hoàn thiện nhất. Trong thực tế, nó là phần mềm quảng cáo đường biên giới, vì vậy bạn nên tread cẩn thận.

Trên bề mặt, có vẻ như một thường xuyên, nếu rất slick và nhỏ, trình duyệt Internet là sao chép hầu hết các khía cạnh cơ bản của Chrome. Tuy nhiên, sau khi cài đặt, nó truy cập Registry của bạn và có được khả năng cài đặt một tiện ích mở rộng và plug-in. Nhờ vậy, WebDiscover có thể xen vào can thiệp truy vấn tìm kiếm thông thường của bạn và hiển thị cho bạn các kết quả bổ sung của tìm kiếm tuyên bố rằng họ có liên quan đến chủ đề của bạn quan tâm. Nó không thể được khóa hoặc tắt ngay cả bằng phương tiện bảo mật. Về cơ bản, nó kiểm soát của bạn hoạt động trực tuyến và cho thấy trang bổ sung, phục vụ như là phần mềm quảng cáo.

Mặc dù thiên nhiên râm này, WebDiscover có thể vẫn còn được sử dụng như là một trình duyệt tương đối nhanh chóng và vô hại. Đó là chỉ là một câu hỏi cho dù bạn muốn duyệt phiền bạn với các quảng cáo hay không.

Tổng quan

WebDiscover Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi WebDiscover Media.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WebDiscover Browser là 4.27.2, phát hành vào ngày 27/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/06/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 3.210.2, được sử dụng bởi 24 % trong tất cả các cài đặt.

WebDiscover Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 42,1MB.

WebDiscover Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WebDiscover Browser!

Cài đặt

người sử dụng 2.231 UpdateStar có WebDiscover Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
WebDiscover Media
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản